Βαθμολογία

Αλλαγή σελίδας στην ΠΑΕ Απόλλων!

Ο Ερασιτέχνης Απόλλων εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση λίγο μετά τις 16.00 του Σαββάτου, στην οποία επισημαίνει ουσιαστικά πως απομένουν κάποιες διευκρινήσεις, οι οποίες αναμένεται να δοθούν σε νέα συνάντηση, ενώ υπάρχει και η ευχή «ευτυχής κατάληξης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Αναλυτικά η επίσημη θέση του Ερασιτέχνη, η οποία επί της ουσίας επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Μονεμβασιώτη για τη μεταβίβαση της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης από τον Βελλή στη αλυσίδα φούρνων Βενέτη υποστηρίζει τα ακόλουθα: «Από το Δ.Σ. του Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ανακοινώνονται τα εξής:

Σήμερα 10/5/2014 συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο με αφορμή την από 9/5/2014 τελική πρόταση της «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ», σχετικά με τα θέματα της συνεργασίας του γυμναστικού συλλόγου με την εταιρία ‘‘ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ’’ υποψήφιας αγοράστριας των μετοχών του κ. Σταμάτη Βελλή.

Έγινε διεξοδική συζήτηση μόνον επί των θεμάτων που έχουν σχέση με την χρήση του γηπέδου και τα σχετικά συναφή ζητήματα, όπως αυτά είχαν ρυθμισθεί με τις σχετικές συμβάσεις που είχε συνάψει ο Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ με τον κ. Σταμάτη Βελλή και ιδίως την σύμβαση που είχε υπογράψει όταν η Π.Α.Ε. μετείχε στο Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Από την ανάλυση της προτάσεως προέκυψε ότι υπάρχουν κάποια σημεία που είναι απολύτως αναγκαίο να διευκρινισθούν για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του συλλόγου με την εταιρία ‘‘ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ’’. Για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε το ταχύτερο δυνατό να πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των δύο πλευρών για τη σαφή διατύπωση των σημείων που χρήζουν διευκρινίσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται να υπάρξει ευτυχής κατάληξη στην νέα συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών για την ταχύτερη δυνατή περαίωση της συμφωνίας Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ και της ‘‘ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ’’.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι μετά από παρασχεθείσες διευκρινήσεις επί ορισμένων οικονομικής φύσεως θεμάτων, ο Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική αξίωση πέραν των όσων έχουν σχέση με τη χρήση του γηπέδου και των συναφών εγκαταστάσεων, περί των οποίων ζητημάτων υπήρξε συνεχής συναινετική ρύθμιση με τον κ. Σταμάτη Βελλή (μνημόνια συνεργασίας)».