Βαθμολογία

«Σαφάρι» για πλαστά δικαιολογητικά

Το πράσινο φως στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιταχύνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι υπάλληλοι για την πρόσληψή τους έδωσε χτες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στις διοικήσεις 14 Ανώνυμων Εταιριών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με τις οποίες συναντήθηκε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ ότι χρειάζεται να επιταχύνουν τους ρυθμούς ελέγχου των πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνονται στον ατομικό φάκελο των υπαλλήλων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων στον ΟΣΥ και στην πρώην δημοτική αστυνομία όπου εντοπίστηκαν 124 και 76 υπάλληλοι αντίστοιχα με πλαστά πιστοποιητικά οι οποίοι απολύθηκαν από τις θέσεις τους.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι διοικήσεις των οργανισμών: ΟΣΥ, Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΕ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ΜΟΔ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΛΠΝΟ, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΕΛΓΑ, ΟΔΙΕ και Αττικό Μετρό.

Ο έλεγχος αφορά τα δικαιολογητικά που χρησιμοποίησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την πρόσληψή τους, όπως τα απολυτήρια Λυκείου, τα πανεπιστημιακά πτυχία, οι πράξεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής,τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.λπ.

Στην σύσκεψη παρευρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευάς Νομικός ο οποίος έχει αναλάβει την εποπτεία των ελέγχων με τις διευθύνσεις διοικητικού στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αξιοποιεί πληροφοριακά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με όλους τους φορείς και παρακολουθούν ηλεκτρονικά τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Ολοι οι φορείς του Δημοσίου και οι διευθύνσεις προσωπικού των υπουργείων και των ΝΠΔΔ οφείλουν πλέον να καταχωρούν στο σύστημα τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ελέγξουν την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, αλλά και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών και με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους από το Σώμα Επιθεωρητών.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι «αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να προβεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο στον έλεγχο της εγκυρότητας των δικαιολογητικών των εργαζομένων».

Πηγή: thetoc.gr