Βαθμολογία

Πρόγραμμα ανάκλησης των KIA Sportage

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει, ότι η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ μοντέλο Sportage, τύπος SLe.

Η ανάκληση αφορά σε 70 Sportage SLe, με ημερομηνία παραγωγής από 7 Οκτωβρίου 2011 έως και 21 Νοεμβρίου 2012. Στα οχήματα αυτά, σε περίπτωση ατυχήματος, μέρος του συμπληρωματικού συστήματος συγκράτησης επιβατών και συγκεκριμένα ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας οδηγού ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά λόγω αποκόλλησης του εμβόλου του προεντατήρα κατά την ενεργοποίησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων ΚΙΑ σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος κι εάν χρειαστεί αντικατάσταση του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας οδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215.