Βαθμολογία

Έρχεται λογισμικό για πότισμα από το κινητό

Ένα πολύ ξεχωριστό λογισμικό πρόκειται να έρθει στην αγορά για τους αγρότες, με στόχο την βελτίωση των καλλιεργειών. Σύμφωνα με την Λαρισαία ιδρύτρια της εταιρείας MATRIX - Information Technologies Χαρίκλεια Κουτάλου, προς το τέλος καλοκαιριού αναμένουμε την κυκλοφορία του λογισμικού επικοινωνίας για τους αγρότες. Το λογισμικό αυτό θα διατίθεται με μια ετήσια συνδρομή, που υπολογίζεται ότι θα είναι (200-300 ευρώ το χρόνο περίπου).

Η χρήση του λογισμικού είναι η εξής: ο κάθε χρήστης, μέσα από ένα μοναδικό σημείο εισόδου (μέσω μοναδικού login) θα επικοινωνεί με το δίκτυο των δεδομένων, θα βλέπει τα καιρικά και εδαφικά δεδομένα, θα βλέπει μόνο εκείνες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δικές του καλλιέργειες για τις αντίστοιχες περιοχές της κάθε καλλιέργειας, θα λαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενειών και για την άρδευση (ποσότητα και χρονική στιγμή), θα καταγράφει τους ψεκασμούς και την άρδευση των καλλιεργειών του, θα κάνει ακόμα και χρήση της εφαρμογής mobile, λαμβάνοντας μήνυμα στο κινητό του για όλα τα παραπάνω...

Πηγή: Εφ. Κόσμος (Η.Σ.)