Βαθμολογία

Αφεντικό της ΑΣΑ ο Μπούρμπος

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση της ΕΕΑ για όλα τα θέματα, που την απασχόλησαν αναφέρει τα ακόλουθα:

«1)Αίτηση της εταιρείας “ATHEN ATRIUM HOTEL Α.Ξ.Τ.Ε.” περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 14-5-14

2) Αίτηση ανάκλησης της από 7-4-2014 απόφασης της Επιτροπής περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ, λόγω διακανονισμού.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης κατάπτωσης.

3) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

     (α) Άδειες 69Α

- ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ               ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ

Μαυρίκος Νικόλαος       100%

- ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ                       ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ

Κουτσούρης Χαρίτων    98%

- ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μπούρμπος Βασίλειος             29,50%                 ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ

Μπούρμπος Απόστολος5,66%                   ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ    

Bierman Maren                8,16%                   ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ

Πέτρου Γεώργιος           19,86%                 ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ

Δημοπούλου Ευαγγελία6,66%                   ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ  

Μήλιου Ελένη                          6,66%                   ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ                                                                                                  

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 14-05-2014 και ώρα 12.00».