Βαθμολογία

Το Δ.Σ. της ΑΕΛ ενημερώνει ενόψει της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει τα μέλη της ότι δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 8-5-2014 έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ταυτοποίηση των μελών, πρέπει το κάθε μέλος να φέρει δελτίο αστυνομικής ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Είναι δυνατή η παρουσία και η ψήφος μέσω εξουσιοδότησης εφόσον η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο από ένα μέλος.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη της Γενικής Συνέλευσης πλην των εκπροσώπων του Τύπου. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η καθυστέρηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου