Βαθμολογία

Ντίνος Διαμάντος: Ανάπτυξη με διάρκεια και ουσία

ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΝΕΑ ΛΑΡΙΣΑ

Για τη θεσμοθέτηση Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας στο Νέο Δήμο Λαρισαίων και τη δημιουργία Δομής Διεθνών Σχέσεων και Διασύνδεσης με Ευρωπαϊκά Προγράμματα δεσμεύτηκε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέα Λάρισα και υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, Ντίνος Διαμάντος, με αφορμή την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και τη συνάντηση με τον πρόεδρο, Απόστολο Δοντά και μέλη της διοίκησης του φορέα. «Η Λάρισα μπορεί και οφείλει να καταστεί Μητροπολιτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, μέσα στην επόμενη κρίσιμη δεκαετία», σημείωσε ο Ντίνος Διαμάντος.

«Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να γίνει μία πόλη εξωστρεφής και ταυτόχρονα, μία πόλη ελκυστική στην επιχειρηματικότητα. Μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να παρουσιάσει δείκτες ανάπτυξης με διάρκεια και ουσία. Στρατηγικός στόχος της Νέας Λάρισας είναι να καταστήσουμε τη Λάρισα ένα Μητροπολιτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, μέσα στα επόμενα δέκα έτη», τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικές οι ευκαιρίες που προσφέρονται προς αξιοποίηση από το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας (ΣΕΣ), όπως ονομάζεται το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2010, το οποίο δίνει έμφαση στην Καινοτομία και στο Επιχειρείν.

Πέρα, όμως, από τον κεντρικό χρηματοδοτικό πυλώνα του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας, υπάρχουν και Προγράμματα-Δράσεις που ένας νέος Δήμος, με γνώση και όρεξη, μπορεί να αξιοποιήσει σε αυτοδύναμο επίπεδο. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα προγράμματα Crowdfunding (Πληθοπορισμού) για αυτοχρηματοδότηση, Cosme για υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «Ψηφιακή Ατζέντα Ευρώπη 2010» για τη διαδικτυακή επιχειρηματικότητα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ

«Πρέπει η νέα Λάρισα να είναι μία φιλική πόλη προς το επιχειρείν. Και αυτό σημαίνει απλά: Καθόλου γραφειοκρατία, άμεση διαδικασία υλοποίησης της διαδικασίας «μίας στάσης» (one-stop-shop) αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Είναι εφικτή η μείωση του κόστους βιωσιμότητας σε ανελαστικές δαπάνες πόρων (ενέργεια-θέρμανση- νερό), με συνέργειες σε μεθόδους εξοικονόμησης αλλά και παραγωγής με ΑΠΕ. Σημαίνει φυσικά και, διαρκή και ουσιαστική συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς. Έχουμε έτοιμη συγκροτημένη πρόταση για τη λειτουργία της «Δομής Διεθνών σχέσεων και Διασύνδεσης με Ευρωπαϊκά προγράμματα», με τη βασική στελέχωση από ανθρώπους του Δήμου –οι οποίοι σήμερα είναι απαξιωμένοι και τοποθετημένοι σε άσχετο τομέα. Θα χρειασθούμε όμως και άλλους νέους επιστήμονες, καθώς και τη θεσμική παρουσία με εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων. Κομβικό σημείο της στρατηγικής μας είναι η θεσμοθέτηση Αντιδημαρχίας Ανάπτυξης -Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, στο Νέο Δήμο Λαρισαίων. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να πετύχουμε», υπογράμμισε ο Ντίνος Διαμάντος.