Βαθμολογία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα κορυφαία του κόσμου!

Για ακόμη μια χρονιά το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκε ανάμεσα στα 100 καλύτερα νέα ιδρύματα. Συγκεκριμένα κατέλαβε την 48η θέση σημειώνοντας μια σπουδαία επιτυχία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βελτίωσε τη θέση του καθώς το προηγούμενο έτος είχε καταταχθεί στην 53η θέση ενώ το 2012 είχε βρεθεί στην 50η. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν συγκριθεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια καταλαμβάνει την 25η θέση.

Συνολικά 29 χώρες εκπροσωπούνται στην εν λόγω κατάταξη μέσα από τα πανεπιστήμια τους. Τους περισσότερους εκπροσώπους τους είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία με 14 πανεπιστήμια η κάθε χώρα. Οι ΗΠΑ είχαν 8 εκπροσώπους, η Ισπανία 7 και η Γαλλία και η Γερμανία από 6. 

Από χώρες της Ευρώπης η Σουηδία, Ιρλανδία και Πορτογαλία είχαν από 3 εκπροσώπους, από 2 είχαν Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία, Δανία, και από 1 εκπρόσωπο στη λίστα με τα 100 πανεπιστήμια είχε η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Νορβηγία. Η Τουρκία είχε 2 πανεπιστήμια.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση αν λάβει κανείς υπόψη του τα προβλήματα υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, το μικρό αριθμό διδασκόντων σε αντίθεση με το μεγάλο αριθμό φοιτητών.

Η κατάταξη των 100 καλύτερων πανεπιστήμιων στην κατηγορία «under 50 years» περιλαμβάνει τους ίδιους 13 δείκτες της αντίστοιχης κατάταξης των 500 καλύτερων πανεπιστημίων. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι δίνεται μικρότερη βαρύτητα στην ακαδημαϊκή αναγνώριση.