Βαθμολογία

Καταργείται η επετηρίδα, έρχεται η συνέντευξη

Ριζικές αλλαγές στην επιλογή προϊσταμένων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους του Σαββάτου.

Με το νέο σύστημα καταργείται η «κλασική» μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της προιϋπηρεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους προσοντούχους υπαλλήλους να διεκδικήσουν θέση ευθύνης και εισάγονται ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης η συνέντευξη και οι γραπτές εξετάσεις, με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της τελικής επιλογής.

Με την αξιοποίηση τεχνοκρατικών εργαλείων, σύμφωνα με το υπουργείο, «μπαίνει τέλος στη λογικής της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής, πολλές φορές, επιλογής».

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων είναι:

-Η κατάργηση της μοριοδότησης των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κλπ)

-Η ενεργοποίηση των γραπτών εξετάσεων με τη συμβολή του ΑΣΕΠ

-Η θεσμοθέτηση της συνέντευξης ως βασικού εργαλείου επιλογής διευθυντών και τμηματαρχών.

Πηγή: thessalianews.gr