Βαθμολογία

Αιτήσεις για πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστών

Από τη Γραμματεία της Ένωσης γίνεται γνωστό προς τους εκπροσώπους των σωματείων του Νομού μας, ότι αιτήσεις για πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστών τους και έκδοση δελτίων, θα γίνονται δεκτές στην Ένωση μέχρι την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014. Μετά την ημέρα αυτή, αιτήσεις για πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από την 1 Σεπτεμβρίου 2014.