Βαθμολογία

Αύξηση καταθέσεων και μείωση των δανείων

Μικρή αύξηση σημείωσαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Μάρτιο, ωστόσο τον ίδιο μήνα καταγράφηκε πτώση των χορηγήσεων δανείων, εξέλιξη που δείχνει πως η απομόχλευση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα συνεχίζεται.

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν σήμερα, Τρίτη, καταδεικνύουν πως οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν τον Μάρτιο στα 161,05 δισ. ευρώ, έναντι 160,54 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών μειώθηκε κατά 4,1% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 718 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 405 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 131 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -5,3%, από -5,2% τον Φεβρουάριο του 2014.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -5,1%, τον Μάρτιο του 2014, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 352 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 172 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -8,5%, τον Μάρτιο του 2014, από -7,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια εμφάνισε μείωση κατά 3,4%. Με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος τους προς τις τράπεζες να υποχωρήσει περαιτέρω στα 100,3 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων περιορίστηκε στο τέλος Μαρτίου στα 70,9 δισ. ευρώ από 71,1 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ το συνολικό υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών μειώθηκε στα 27,9 δισ. ευρώ από 28,2 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του έτους.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ