Βαθμολογία

Πρόταση του Γεώργιου Νάστου για το περιβάλλον…

Ως αιρετός αλλά και ως δάσκαλος κάνω μία πρόταση: Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας να στηριχθεί τη Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία προτείνω την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με έδρα και βάση τον Πηνειό ποταμό στη Λάρισα.

Έτσι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καταθέτω την πρότασή μου αφού ιστορικά παραθέσω την δράση στο συγκεκριμένο θέμα του αρμόδιου υπουργείου.


Για την επιλογή τόπων και προτάσεων ίδρυσης νέων ΚΠΕ σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τον νόμο 1892/1990 για δημοτικά κτίρια ή μαθητικές εστίες του ΕΙΝ τέθηκαν τα εξής κριτήρια:

α) πληθυσμιακή αντιστοιχία και γεωγραφική εξακτίνωση ώστε να προσφερθούν
υπηρεσίες αναλογικά στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές όλης της
χώρας

β) ύπαρξη κατάλληλων υποδομών ώστε να αναπτυχθούν χώροι και εξοπλισμοί
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, διοίκησης και φιλοξενίας

γ) ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας

δ) δυνατότητες κατάλληλης στελέχωσης

ε) ύπαρξη οικολογικών πεδίων και ενδιαφερουσών θεματικών ενοτήτων

στ) εύκολη προσβασιμότητα για εκπαιδευτικούς και μαθητές

η) ύπαρξη κοντινών πεδίων εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Νάστος Γεώργιος