Βαθμολογία

Μείωση κατανάλωσης στα εμφιαλωμένα νερά

Πτωτική είναι η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, η οποία διαπιστώνει, επίσης, ότι η ζήτηση για εμφιαλωμένα νερά καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, το δε εξωτερικό εμπόριο του κλάδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.
Το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνολικού όγκου παραγωγής αποσπούν τα μεταλλικά νερά (73% περίπου) και ακολουθούν τα επιτραπέζια και τα ανθρακούχα νερά.

Εποχικότητα

Η ζήτηση των εμφιαλωμένων νερών χαρακτηρίζεται από εποχικότητα και επηρεάζεται κυρίως από τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης (αφίξεις αλλοδαπών), αλλά και την ανεπάρκεια του υδροδοτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε λίτρα) αυξήθηκε την περίοδο 1990-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%. Το 2009 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%), ενώ από το 2010 η αγορά παρουσιάζει πτωτική πορεία. Ειδικότερα, τα έτη 2011 και 2012 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,1% και 6,5% αντίστοιχα. Η καθοδική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2013, αλλά με μικρότερο ρυθμό.

Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, εφόσον τα εισαγόμενα καλύπτουν ελάχιστο ποσοστό της αγοράς, παρουσιάζοντας διαρκώς μείωση τα τελευταία έτη. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα».

Η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας μερίδιο της τάξεως του 73%. Ακολουθεί με διαφορά η κατηγορία των επιτραπέζιων νερών με 23% και η κατηγορία των ανθρακούχων με 4% περίπου. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα, η οποία έχει συρρικνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, έχει οδηγήσει στη μείωση των συνολικών πωλήσεων του κλάδου των σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια.

Ιδιωτική ετικέτα

Οι καταναλωτές είτε περιορίζουν τις αγορές τους είτε στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις. Ως εκ τούτου, παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας (private label) εις βάρος των «branded» προϊόντων. Το ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις συνολικές πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών (σε αξία) μέσω των σούπερ μάρκετ εκτιμάται μεταξύ 12%-15% παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού δείγματος 20 επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού, για τη διετία 2011-2012 προκύπτουν τα εξής: το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 1,8% το 2011-2012, τα δε ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 4,9%. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν μείωση το 2012, κατά 12,3% και 7,3% αντίστοιχα.

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσης φαίνεται ότι, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% το 2011-2012 ενώ, λόγω της συγκράτησης του κόστους, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4%.

Οι θετικές αυτές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων (αύξηση κατά 34,1%). Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) ήταν κερδοφόρο και το 2012 αυξημένο μάλιστα κατά 48,7% την εξεταζόμενη περίοδο. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν ελάχιστα (κατά 1%).

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ