Βαθμολογία

Tέλη κυκλοφορίας με το...μήνα

Τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει πινακίδες να τις παραλάβουν αν καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός τους για τους υπόλοιπους μήνες του 2014 θα δίνει τροπολογία.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται να ισχύσει μόνο για φέτος και θα μπορεί να γίνει χρήση της από τους ιδιοκτήτες όποιον μήνα επιθυμούν αρκεί να πληρώσουν τα τέλη που αναλογούν στους επόμενους μήνες του έτους.

Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε την Πέμπτη, αλλά κρίθηκε εκπρόθεσμη και θα επανακατατεθεί σύντομα, ενώ θα έχει ισχύ μόνο για το 2014καθώς από του χρόνου έρχεται ολική αναμόρφωση του συστήματος τελών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα  θα προβλέπει ότι ειδικά "σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, εντός του έτους 2014, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό καταβάλλονται αναλογικά μόνο για τους υπόλοιπους μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας (αντί για την καταβολή του ετήσιου ποσού που ισχύει σήμερα). Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα".

Πάντως, το ποσό που θα μπει στα ταμεία του Κράτους από τη ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, αφού εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών ακινητοποιημένων ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ρύθμιση θα αποτελέσει κίνητρο για την άρση ακινησίας του 25% των ακινητοποιημένων οχημάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε εφάπαξ αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ περίπου.

Πηγή: thessalianews.gr