Βαθμολογία

Πρόστιμο και υποχρέωση ανάκλησης στον Ολυμπιακό Β.

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

* Δέχεται ότι η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτή πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει χρηματική ποινή οκτακοσίων (800) ευρώ με την παράλληλη υποχρέωση ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων, εντός 20 ημερών, που εκφέρονται στη δημοσιευθείσα ανακοίνωση κατά τα εκτιθέμενα, ειδικότερα, στο σκεπτικό της παρούσας (ανακοίνωση στις 9/3)».