Βαθμολογία

26,3% η ανεργία στη Θεσσαλία τον Ιανουάριο

Στο 26,3 διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη Θεσσαλία τον πρώτο μήνα του χρόνου έναντι 26,4% του Δεκεμβρίου του 2013 και έναντι 26,2% του περσινού Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης στο 26,7% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2014, έναντι 26,5% τον Ιανουάριο του 2013 και 27,2% τον Δεκέμβριο του 2013 σε όλη τη χώρα.Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιανουάριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.613.826 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.317.848 άτοµα, ενώ ο οικονομικά µη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.386.498 άτοµα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 14.913 άτοµα σε σχέση µε το Ιανουάριο του 2013 (μείωση 0,4%) και αυξήθηκαν κατά 40.119 άτοµα σε σχέση µε το Δεκέμβριο του 2013 (αύξηση 1,1%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6.815 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (αύξηση 0,5%) και μειώθηκαν κατά 17.446 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (μείωση 1,3%).

Οι οικονομικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 9.210 άτοµα σε σχέση µε το Ιανουάριο του 2013 (αύξηση 0,3%) και μειώθηκαν 26.844 άτοµα σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2013 (μείωση 0,8%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται για μια ακόμα φορά στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών, που διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο φέτος στο 56,8%, ενώ σε ότι αφορά την γεωγραφική κατανομή, στην περιοχή Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται η μεγαλύτερη ανεργία (28,6%) και η χαμηλότερη στην περιοχή του Αιγαίου (20,4%)

Πηγή: thessalianews.gr