Βαθμολογία

Τέλος οι κάμερες παρακολούθησης εργαζομένων

Απαγορεύεται εφεξής η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών στους χώρους εργασίας, εστίασης, αναψυχής κ.λπ., εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2014 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη απόφαση η Αρχή καθορίζει σε ποιους χώρους εργασίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάμερας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτή μπορεί να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει.

Όπως τονίζεται, απαγορεύεται η λειτουργία των εν λόγω μηχανών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας.

Αντίθετα, μπορεί να υπάρχουν κάμερες σε χώρους όπου βρίσκονται τα ταμεία επιχειρήσεων ή υπάρχουν χρηματοκιβώτια ή ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός, υπό τον όρο όμως ότι αυτές θα εστιάζουν στο αντικείμενο που προστατεύεται και όχι στους χώρους των εργαζομένων.

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει ότι τα βίντεο από τις κάμερες πρέπει να καταστρέφονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, ενώ έμπροσθεν του χώρου όπου υπάρχουν οι κάμερες πρέπει να έχουν αναρτηθεί πινακίδες οι οποίες να αναγράφουν ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω απόφαση, η χρήση εικονοληπτικών μηχανών που έχουν τη δυνατότητα να εστιάζουν και να στρίβουν επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιχειρηματίας, καταστηματάρχης κ.λπ. παρακολουθεί κινήσεις φυσικών προσώπων, προκειμένου να επέμβει άμεσα προς αποτροπή κάποιου κινδύνου ή συμβάντος, όπως είναι σε εργοστάσια, αποθήκες κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η Αρχή διέταξε την «αποκαθήλωση» αντίστοιχων μηχανών που υπήρχαν σε κατάστημα πιτσαρίας και επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της, ενώ παράλληλα τον υποχρέωσε να καταστρέψει τις βιντεοκασέτες που διατηρούσε και οι οποίες περιείχαν προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας είχε εγκαταστήσει τρεις κάμερες στον χώρο παρασκευής και μία στον διάδρομο, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα λήψης ήχου, εστίασης και στρέψης, ενώ υπήρχε και χειριστήριό τους. Στο κατάστημα δεν υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες για τη λειτουργία των μηχανών και ο ιδιοκτήτης δεν είχε πάρει την απαιτούμενη άδεια από την Αρχή.

Όπως σημειώνει η Αρχή, οι κάμερες στην πιτσαρία ήταν μεν σε χώρο εργασίας, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ