Βαθμολογία

Στην "Ψηφιακή" Ελλάδα επενδύσεις 390 εκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες θετικά νέα για την χώρα μας. Ενέκρινε τρεις σημαντικές επενδύσεις ύψους 389,4 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) οι οποίες θα συμβάλουν σε τρεις πολύ σημαντικούς τομείς.

Πρώτον τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, δεύτερον την απόκτηση σύνδεσης τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο, και τρίτον την επέκταση της κάλυψης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την περιφερειακή πολιτική, Γιοχάνες Χαν, που ενέκρινε τις 3 χωριστές επενδύσεις, δήλωσε: « Η βελτίωση της αποδοτικότητας, χάρις στα εν λόγω έργα, θα επιφέρει πραγματική μείωση στις δαπάνες λειτουργίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή εξαιρετικά αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για την Ελλάδα»δήλωσε ο Επίτροπος Χαν και κάλεσε τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των έργων.»

Τα τρία αυτά έργα τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, ενώ θα δημιουργηθούν 280 μόνιμες θέσεις εργασίας μόλις τα έργα ολοκληρωθούν και είναι πλήρως λειτουργικά.

Το πρώτο έργο θα αναβαθμίσει το μοναδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης διασυνδέοντας περίπου 34.000 δημόσια κτίρια: υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, σχολεία και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Το έργο θα μειώσει επίσης το τρέχον κόστος λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης κατά περίπου 50%: από 270 εκατ. ευρώ σε 148 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο έργο είναι για την δημιουργία του ψηφιακού σχολείου και υποστηρίζεται με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 146,6 εκατ. Ευρώ. Στόχο έχει να εκσυγχρονίσει και να ψηφιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρα καθώς θα γίνουν εργαστήρια φορητών υπολογιστών στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Και το τρίτο έργο είναι για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές και περιλαμβάνει επένδυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ύψους 97,2 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι να μειώσει το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας - σε μεγάλο βαθμό στη νησιωτική και ορεινή χώρα, μέσω της ανάπτυξης ενός καλωδιακού δικτύου οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, δηλ. περίπου στο 40% της χώρας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρυζωνική κάλυψη θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα προσελκύσει επενδύσεις στο μέλλον. Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω μιας εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

Πηγή: thessalianews.gr