Βαθμολογία

Μισθολόγιο βάσει προσόντων και απόδοσης

Η κατάρτιση νέου μισθολογίου με γνώμονα τα προσόντα και την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας είναι δύο από τους δώδεκα συνολικά άξονες που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου τη διετία 2014-2016.

Είναι εθνικές επιλογές, δεν μας τις επέβαλε κανένας. Δεν είμαι υπόλογος στην τρόικα, είμαι υπόλογος στους πολίτες», δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κατάρτιση νέου μισθολογίου με γνώμονα τα προσόντα και την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας είναι δύο από τους δώδεκα συνολικά άξονες που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου τη διετία 2014-2016.

«Αφήνουμε τους ποσοτικούς στόχους και πάμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πλέον, την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων την ορίζουμε εμείς. Είναι εθνικές επιλογές, δεν μας τις επέβαλε κανένας. Δεν είμαι υπόλογος στην τρόικα για την εφαρμογή τους, είμαι υπόλογος στους πολίτες», δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά την παρουσίαση του σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και πρόσθεσε ότι «ζητούμενο είναι ένα κράτος που θα εξυπηρετεί αλλά δεν θα ταλαιπωρεί».

Οπως προκύπτει από το κείμενο της συμφωνίας με την τρόικα, που παρουσίασε κατ' αποκλειστικότητα η «Κ», αλλά και από το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, το νέο μισθολόγιο θα αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει αξιολόγησής τους και με κριτήρια την ικανότητα, την απόδοση αλλά και την υπευθυνότητα. Οπως ξεκαθάρισε ο υπουργός, δεν τίθεται θέμα οριζόντιων μειώσεων, ούτε μείωσης της συνολικής ετήσιας δαπάνης του Δημοσίου, ενώ θα εξακολουθήσει να ισχύει ο βασικός μισθός. Το νέο μισθολόγιο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2015 προβλέπει αποσυμπίεση διπλής κατεύθυνσης στις αποδοχές, δηλαδή μείωση του ανώτατου και αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς και πριμ για τους «άριστους» υπαλλήλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με την τρόικα, η κυβέρνηση καλείται να χαρτογραφήσει τις αποδοχές των υπαλλήλων σε όλο τον δημόσιο τομέα, ενώ θα πρέπει να καταγραφούν και όλα τα επιδόματα, οι υπερωρίες, οι άδειες, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδιού και πάσης φύσεως «διευκολύνσεις».

Ετερος βασικός πυλώνας του μεταρρυθμιστικού σχεδίου είναι η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας, η οποία εφεξής δεν θα συνδέεται με τις απολύσεις. «Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά εργασίας στο Δημόσιο», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Βάσει του σχεδιασμού, δύο φορές τον χρόνο θα προκηρύσσονται θέσεις για τις οποίες υποψήφιοι θα μπορούν να είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Στον τομέα της αναδιοργάνωσης των δομών, ολοκληρώνεται η σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων και με τα σχέδια στελέχωσης που έχουν εγκριθεί από το ΚΣΜ. Εντός των προσεχών δύο εβδομάδων τα Π.Δ. θα κατατεθούν για έγκριση στο ΣτΕ. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η καταγραφή και αξιολόγηση των ΝΠΙΔ και όπου υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων θα γίνεται κατάργηση ή συγχώνευση. Βάσει του Μνημονίου όσα ΝΠΙΔ δεν απογραφούν, δεν θα επιχορηγούνται.

Η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα διά της εκχώρησης δραστηριοτήτων αποτελεί μια ακόμη δράση του υπουργείου, η οποία έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων. «Το όλο εγχείρημα θα πρέπει να γίνει συγκροτημένα και κοστολογημένα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η μείωση των διοικητικών βαρών αποτελεί το μοναδικό προαπαιτούμενο στον τομέα του Δημοσίου για την εκταμίευση των δύο επόμενων δόσεων. Προσεχώς αναμένεται σειρά ρυθμίσεων, προκειμένου οι προτάσεις του ΟΟΣΑ να ενσωματωθούν στο ελληνικό σύστημα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η λειτουργία των ΚΕΠ με την προσθήκη νέων υπηρεσιών.

Με στόχο την κατάργηση της πολυνομίας προωθείται χαρτογράφηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να καταργηθούν ή να απλουστευθούν.

Υψηλά στην ατζέντα

Το νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2014, ενώ μετά το Πάσχα αναμένεται να κατατεθεί και το νομοσχέδιο που αφορά στα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων. Τέλος, «υψηλά στην ατζέντα» παραμένουν η επιτάχυνση της πειθαρχικής Δικαιοσύνης, οι έλεγχοι για τα πλαστά πιστοποιητικά, οι παράνομες μετατροπές συμβάσεων, η ενίσχυση της «Διαύγειας» και του Μητρώου Μισθοδοτούμενων, αλλά και η ενίσχυση των μονάδων εσωτερικών ελέγχων για την οποία διενεργείται σχετική μελέτη σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή Διαφθοράς.

Πηγή: H Kαθημερινή
(Εύα Καραμανώλη)