Βαθμολογία

Ορίστηκαν τα επίπεδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με το οποίο διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας. Στην ουσία πρόκειται για οκτώ επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που κατατέθηκε από τον αρμόδιο Οργανισμό του υπουργείου Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 23ης συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που άρχισε να σχεδιάζεται πριν από πέντε χρόνια, καταρτίστηκε με στόχο την εθνική ή ευρωπαϊκή ταξινόμηση επιπέδου κατάρτισης, ώστε να διευκολύνεται η κατάρτιση των εργαζομένων.

«Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα δώσουν τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

«Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία» συνέχισε.

Τα οκτώ επίπεδα προσόντων είναι τα εξής:

Επίπεδο 1

Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2

Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.

-Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.

Επίπεδο 4

-Πτυχίο ΕΠΑΣ

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.

-Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.

-Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.

-Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.

-Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)

-Πτυχίο Πανεπιστημίου

-Πτυχίο ΤΕΙ.

Επίπεδο 7 (Master's Degree)

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (Doctorate)

-Διδακτορικό Δίπλωμα

Πηγή: ΕΘΝΟΣ