Βαθμολογία

ΣτΕ για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων

Αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, μισθούς για όσο διάστημα ήταν σε αποστρατεία αλλά και όλα τα επιδόματα τα οποία θα ελάμβαναν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η αποστρατεία τους δικαιούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των οποίων η αποστρατεία κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια.

Αυτό αποφάσισε το ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνοντας παράλληλα παράνομη την από 10.3.2000 υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι οι ένστολοι που επανέρχονται στην υπηρεσία δεν δικαιούνται τα επιδόματα.

«Εάν όργανο του κράτους απομακρυνθεί από την υπηρεσία του λόγω παράνομης πράξης της αρμόδιας υπηρεσίας, δικαιούται το όργανο αυτό να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη εκ του ότι κατά τη διάρκεια της παράνομης απομάκρυνσης του από την δημόσια υπηρεσία δεν εισέπραξε τις αποδοχές τις οποίες θα εισέπραττε, εάν δεν είχε παρανόμως απομακρυνθεί από τη δημόσια υπηρεσία», κρίνου οι Σύμβουλοι, ενώ τονίζουν ότι στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται στους εν ενεργεία αξιωματικούς, «έστω και αν τα επιδόματα αυτά συναρτώνται, είτε σύμφωνα με το νόμο είτε λόγο της φύσεως τους προς την ενεργό υπηρεσία, εφόσον πάντως, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους εν ενεργεία αξιωματικούς».

Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει αντιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος ο οποίος κρίθηκε σε τρεις κρίσεις ότι πρέπει να παραμείνει στον ίδιο βαθμό. Το ότι δεν προήχθη τρεις φορές είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό, να τεθεί σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Αυτές οι αποφάσεις ακυρώθηκαν από τα Διοικητικά Δικαστήρια λόγω έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας. Στη συνέχεια προήχθη στο βαθμό του πλοιάρχου και θεωρήθηκε ότι ποτέ δεν είχε απομακρυνθεί από το Λιμενικό Σώμα.

Παράλληλα, στον ένστολο επιδικάστηκε για επιδόματα το ποσό των 54.040 ευρώ (διεκδικούσε 75.886 ευρώ) και 10.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την παράνομη αποστρατεία του (διεκδικούσε 300.000 ευρώ).

Πηγή: newsroom, naftemporiki.gr