Βαθμολογία

Ιδού οι αλλαγές για τον φόρο υπεραξίας

Τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν το 1995, είναι δηλαδή για πάνω από 20 χρόνια στην κατοχή του ιδιοκτήτη, θα εξαιρεθούν από τον φόρο υπεραξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικοποιήθηκε αυτή η ημερομηνία καθώς και η σχετική διάταξη που θα προβλέπει ειδική τη μείωση της επιβάρυνσης για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει η εφήμεριδα «Ημερησία», οι κύκλοι του ΥΠΟΙΚ και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών, πληροφορούν ότι θα προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας (ανέρχεται σε 15% επί των κερδών) των μετόχων εισηγμένων εταιριών που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών μιας εταιρείας.

Παράλληλα, φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται μόνον σε όσους απέκτησαν μετοχές (ομόλογα, παράγωγα κ.α) μετά την 1/1/2009. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο σε όσους συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές αυτές έχουν αποκτηθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2009 και έπειτα. Ήτοι, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών στο Χ.Α. απαλλάσσεται στην πράξη από τον φόρο υπεραξίας. Την ίδια ώρα προβλέπεται τροποποίηση και στο συμψηφισμό κερδών με ζημίες αφού μετά την πάροδο πενταετίας οι ζημίες θα παραγράφονται.