Βαθμολογία

Όλα ΟΚ με Γιαννιτσά, Επισκοπή και Ζάκυνθο

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη συνεδρίασή της, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Αίτηση της εταιρίας “Greenscape A.Ε.” περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.
Αναβολή αορίστως

2. Αίτηση του αθλητή Διονύσιου Ζαφειρόπουλου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Γ.Σ. 1927.
Τακτοποίηση της οφειλής

3.Α ίτηση του αθλητή Alexandre D’ Acol Joaquim περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
Αναβολή για 07.04.14

4. Κατάθεση μετοχολογίου και προσκόμιση δικαιολογητικών για την κάλυψη του μετοχικού τους κεφαλαίου από τις κάτωθι ΠΑΕ:
- ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
- ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
- ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Κατετέθησαν και από τις τρεις ομάδες τα απαραίτητα δικαιολογητικά».