Βαθμολογία

Παγώνει το χειμώνα, ζεσταίνεται το καλοκαίρι

Δυσμενείς είναι οι συνθήκες για τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το 26,8% του συνολικού πληθυσμού το 2012 διαβιούσε σε κατοικία που ήταν ανεπαρκώς ζεστή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού πληθυσμού (που έχει εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το κατώφλι της φτώχειας) και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 36,2% και 24,1% . Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 17,2%, 26,7% και 14,7%, αντίστοιχα.

Το 34,9% του συνολικού πληθυσμού διαβιούσε το 2012 σε κατοικία που δεν ήταν επαρκώς δροσερή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 49,4% και 30,8%. Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 31,2%, 39,4% και 29,0%, αντίστοιχα.

Το 74,1% του συνολικού πληθυσμού το 2012 διέθετε κεντρική θέρμανση στην κατοικία του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 63,6% και 77,1%.Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 71,8%, 53,8% και 76,6%, αντίστοιχα.

Το 19,5% του συνολικού πληθυσμού το 2012 άλλαξε κατοικία κατά την προηγούμενη πενταετία για λόγους που σχετίζονταν με την κατοικία, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 30,2% και 16,2%. Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 38,4%, 33,2% και 39,8%, αντίστοιχα, και αφορούσαν σε αλλαγή κατοικίας κατά την προηγούμενη διετία. Το 2,3% των νοικοκυριών το 2012 θα αναγκαζόταν να αλλάξει κατοικία, ενώ 11,5% προγραμμάτιζε να αλλάξει κατοικία εντός του επομένου εξαμήνου.

Το 15,6% του συνολικού πληθυσμού αντιμετώπιζε στενότητα χώρου στην κατοικία του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 23,9% και 13,2%. Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 21,5%, 25,0% και 20,5%, αντίστοιχα.

Το 14,5% του συνολικού πληθυσμού το 2012 δήλωνε πολύ ικανοποιημένο από την κατοικία του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 9,2% και 16,0%. Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 18,2%, 11,8% και 19,9%, αντίστοιχα.

Το 3,8% των νοικοκυριών το 2012 δήλωνε μεγάλη δυσκολία πρόσβασης σε παντοπωλείο/ super market, 5,4% σε τράπεζα, 4,5% σε ταχυδρομείο, 4,8% σε μέσα μαζικής μεταφοράς, 4,4% σε υπηρεσίες υγείας και 1,8% σε σχολεία(3). Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 3,7%, 9,9%, 7,8%, 5,1%, 7,2% και 4,3% αντίστοιχα.

Το 2,4% του συνολικού πληθυσμού το 2012 διαβιούσε σε κατοικία με μη επαρκή υδραυλική εγκατάσταση, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 9,6% και 0,3%.Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 7,5%, 11,7% και 6,4% αντίστοιχα.

Το 1,8% του συνολικού πληθυσμού το 2012 διαβιούσε σε κατοικία με μη επαρκή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του φτωχού και του μη φτωχού πληθυσμού ήταν 5,7% και 0,8%. Τα ποσοστά για το 2007 ήταν 5,5%, 8,2% και 4,8%, αντίστοιχα.

Πηγή: thessalianews.gr