Βαθμολογία

Αλλαγές σε μεταθέσεις - μετατάξεις - αποσπάσεις

Ανατροπές στον τρόπο των μεταθέσεων, των μετατάξεων και των αποσπάσεων στο Δημόσιο έρχονται από το καλοκαίρι, καθώς όλες αυτές οι διεργασίες θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με «Το Εθνος», το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας, πέντε σταδίων, που θα κρίνει τα πάντα απλοποιώντας τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν έως και 80 υπογραφές για μια μετάθεση. Τα πέντε στάδια για τη μετακίνηση του προσωπικού θα είναι τα εξής:

• Καταγραφή κενών θέσεων στις υπηρεσίες.

• Διαγωνισμοί για την κάλυψη των κενών θέσεων δύο ή τρεις φορές το χρόνο.

• Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν θα καταθέτουν αίτηση στις υπηρεσίες που ανήουν για να λάβουν άδεια για τη μετακίνησή τους. Αν κριθου απαραίτητοι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν.

• Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης και στη συνέχεια θα ακολουθεί η φάση της μοριοδότησης από το ΑΣΕΠ βάσει εμπειρίας, προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.

• Όσοι συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία βάσει κριτηρίων θα τοποθετούνται στις νέες θέσεις εντός ενός μηνός.

Ο νέος μηχανισμός δεν περιλαμβάνει το καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ παράλληλα απαγορεύει την παρέμβαση πολιτικών προσώπων στις μετακινήσεις προσωπικού.