Βαθμολογία

Πράσινο φως για τους οίκους ανοχής

Το δρόμο για την απομάκρυνση των οίκων ανοχής από το κέντρο του Βόλου ανοίγει η απόφαση της Επιτροπής του Αρθρου 152 που έκρινε σύννομη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Ανοίγει ξανά το θέμα της χωροθέτησης των οίκων ανοχής, μετά από την δικαίωση του Δήμου Βόλου από την Επιτροπή του Αρθρου 152, η οποία ακύρωσε απόφαση της Γ.Γ., που με τη σειρά της είχε ακυρώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία άλλαζε η χωροθέτηση για τους οίκους ανοχής στα όρια του ενιαίου Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, αλλά ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο. Την απόφαση όμως της Επιτροπής περιμένουν να την πάρουν στα χέρια και οι άμεσες ενδιαφερόμενες, οι ιερόδουλες που διατηρούν οίκους ανοχής στο κέντρο του Βόλου, καθώς όπως μας είπε η νομική τους εκπρόσωπος η κ. Ξηρομερίτου, στις προθέσεις τους είναι να προσβάλλουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Νίκος Μόσχος επιμένει ότι η απόφαση είναι προς όφελος της ίδιας της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το θέμα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού το θέμα χωροθέτησης των οίκων ανοχής στο νέο και ενιαίο Δήμο Βόλου συζητήθηκε τρεις φορές, λαμβάνοντας ισάριθμες αποφάσεις, καθώς δεν εγκρίνονταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας με τον Αντιδήμαρχο Βόλου να κάνει, για μία ακόμη φορά σήμερα, δήλωση με την οποία εκφράζει ανοικτά τη δυσφορία του για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά : «με τις ακροβατικές αιτιολογίες, με τις οποίες με απίστευτη ευκολία ακυρώσανε τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την καθυστέρηση η οποία δημιουργήθηκε».

Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε στις 11.3.2013 (190/2013), οπότε και συζητήθηκε εκτενώς το θέμα. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( Γ.Γ.Α.Δ) με την αιτιολογία της ελλιπούς διαβούλευσης, αφού η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, λήφθηκε μεταγενέστερα από την γνωμοδότηση του ΤΕΕ και του Εμπορικού Συλλόγου.

Το θέμα ήρθε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15.7.2013, οπότε και λήφθηκε η με αρ. 554/15.7.2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Ωστόσο και η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από την Γ.Γ.Α.Δ., αφού η απόφαση δεν συνοδεύτηκε από αποδεικτικό δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα.

Το θέμα ξανασυζητήθηκε στο Δ.Σ., το οποίο για τρίτη φορά έλαβε την 854/2013 απόφαση. Ωστόσο γι' άλλη μια φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, φρόντισε να εκπλήξει τους υπεύθυνους του Δήμου και τον Ιανουάριο του 2014 κοινοποίησε την απόφασή της, με την οποία ακυρώνει και πάλι την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αιτιολογία, ότι αναμένεται απόφαση για το θέμα αυτό από την Επιτροπή του αρ. 152 Ν. 3463/2006.

Η δημοτική αρχή στην απόφαση της είχε θέσει θέμα νομιμότητας λειτουργίας των χώρων αυτών στα υφιστάμενα σημεία, αφού δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2734/1999. «Η χωροθέτηση και η λειτουργία των οίκων ανοχής στο κέντρο της εμπορικής αγοράς του Βόλου, πλησίον του Δημοτικού Ωδείου, του Κέντρου Τέχνης GiorgioDeKiriko, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, το Δημοτικό Θέατρο, το κτίριο Σπίρερ, το ΤΕΕ, την Πλατεία Πανεπιστημίου, τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως, βρεφονηπιακό σταθμό δεν πληροί τις νόμιμες κατά τον Ν. 2734/1999 αλλά και τις ουσιαστικές απαιτήσεις».

Για το θέμα αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως πίεζε και η Δ/ση Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αλλεπάλληλα έγγραφά της προς το Δήμο Βόλου.

Η απόφαση για τη νέα χωροθέτηση των οίκων ανοχής στο Βόλο

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων, που επιτρέπεται να χορηγηθούν και να είναι εκάστοτε σε ισχύ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, είναι έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο.

Οι άδειες αυτές πρέπει να εκδίδονται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους και στον σχετικό νόμο 2734/1999 όπως ισχύει ή όπως αυτός τροποποιηθεί. Μετά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) ο Δήμος Βόλου περιλαμβάνει πλέον οκτώ πρώην δήμους και μια κοινότητα, οι χωρικές ενότητες των οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα απόφαση χωροθέτησης.

Με βάση τα κριτήρια του Ν. 2734/1999 (αρ. 3 παρ. 3) καθώς και τα ευρύτερα χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια προτείνουμε την κατανομή των αδειών ως εξής :

Δημοτική ενότητα Βόλου :(6)

Δημοτική ενότητα Ν.Ιωνίας :(2)

Δημοτική ενότητα Ιωλκού : -

Δημοτική ενότητα Αισωνίας :-

Δημοτική ενότητα Ν.Αγχιάλου :(1)

Δημοτική ενότητα Αγριάς :(1)

Δημοτική ενότητα Αρτέμιδας :(1)

Δημοτική ενότητα Πορταριάς : -

Δημοτική κοινότητα Μακρυνίτσης : -

2. Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση οικημάτων εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, είτε ορίων οικισμών προ του 1923, είτε ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, στα οποία επιτρέπεται η χρήση κατοικία.

3. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση οικημάτων εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων και σε περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), οιασδήποτε κατηγορίας.

4. Να μην επιτρέπεται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και χρήσης παρόμοιων οικημάτων σε οικοδομές ή κτίρια, τα οποία έχουν πρόσοψη (είσοδο) στην Περιφερειακή Οδό, στην Εθνική Οδό Βόλου - Λαρίσης, στην Εθνική Οδό Βόλου - Αθηνών, στην Εθνική Οδό Βόλου - Μηλεών και στην Εθνική Οδό Βόλου - Χανίων.

5. Για τις ήδη υφιστάμενες νομίμως σε ισχύ άδειες και για την ανανέωση της ισχύος τους, προτείνεται συνολικό μεταβατικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών μηνών, μετά το πέρας του οποίου όλα ανεξαιρέτως τα οικήματα εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων (υφιστάμενα ή νέα) πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε περιοχές που ορίζονται από τις παραγράφους 1. και 2. του παρόντος και να ανταποκρίνονται στο νέο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας κατά την παρούσα και κατά τις λοιπές προϋποθέσεις του σχετικού νόμου, αλλιώς θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κάθε φύσεως. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών οι εν ισχύ άδειες ή και οι στο μεταξύ ανανεούμενες (για το διάστημα αυτό) θα ανταποκρίνονται στο μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς ουσιαστικών και λοιπών προϋποθέσεων».

Λόγος και αντίλογος

Οι αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, προσδιορίζονταν στο γεγονός ότι στον χώρο αυτό λειτουργούν επί πάρα πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τους περιοίκους, είναι κοντά στο λιμάνι και στο στρατόπεδο. Στα επιχειρήματα τους ήταν ότι εάν αλλάξει ο τόπος θα υπάρξει γκετοποίηση, ενώ θα ενισχυθεί ο ανεξέλεγκτος αγοραίος έρωτας του πεζοδρομίου από γυναίκες Νιγηριανής καταγωγής κυρίως.

Ο αντίλογος της δημοτικής αρχής ήταν ο εξής :

Με την χωροθέτηση και την διασπορά των οίκων ανοχής αποφεύγεται η γκετοποίηση.

Δεν υπάρχει αντίρρηση για την λειτουργία των οίκων ανοχής. Αντιθέτως. Η χωροθέτηση όμως είναι εσφαλμένη, αφού δεν τηρούνται οι αποστάσεις που θέτει ο νόμος.

Εάν δεν υπάρχει απόφαση χωροθέτησης, οι οίκοι ανοχής θα πρέπει να σφραγισθούν, αφού ήδη η αστυνομία έχει βεβαιώσει παραβάσεις, ενώ υπάρχει αδυναμία να εκδώσουν άδειες λειτουργίας στα υφιστάμενα σημεία.

Δήλωση του Αντιδημάρχου Βόλου

Για την απόφαση της Επιτροπής του Αρθρου 152 και για τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο θέμα της χωροθέτησης των οίκων ανοχής στο κέντρο του Βόλου ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μόσχος έκανε την παρακάτω δήλωση :

«Πλέον μετά την αναμενόμενη απόφαση της Επιτροπής του αρ. 152 ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ωστόσο πρέπει να επισημάνω, ότι μόνο κατά πληροφορίες γνωρίζουμε το θετικό αποτέλεσμα, αφού ακόμη δεν μας έχει κοινοποιηθεί το κείμενο της απόφασης. Μόλις μας κοινοποιηθεί θα εξετάσουμε τις κινήσεις μας και θα μεθοδεύσουμε την υλοποίηση.

Θα πρέπει να επισημάνω γι' άλλη μια φορά τα ανυπέρβλητα εμπόδια που μας έθεσε με τις απίστευτες αποφάσεις της η Γ.Γ.Α.Δ. ειδικά με τις ακροβατικές αιτιολογίες, με τις οποίες με απίστευτη ευκολία ακυρώσανε τις Α.Δ.Σ. και την καθυστέρηση η οποία δημιουργήθηκε.

Καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πολλές από τις διαμαρτυρόμενες ήρθαν στην Υπηρεσία της Πολεοδομίας και ζητούσαν πληροφορίες, εάν και κατά πόσο νέα σπίτια που έχουν βρει στις περιοχές που έχουμε ορίσει πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν υφίστανται οι δικαιολογίες που αναφέρουν ορισμένες από τις καταγγέλλουσες. Η υλοποίηση της απόφασης βοηθάει πρώτα από όλα τις ίδιες τις εργαζόμενες.

Περαιτέρω η απόφαση είναι προς όφελος της ίδιας της πόλης. Η πόλη αλλάζει και δεν είναι λογικό σε αυτό το θέμα, να προχωράμε με τα ίδια δεδομένα όπως τα τελευταία 20 χρόνια».

Πηγή: Ταχυδρόμος
(Αντώνης Τσελέντης)