Βαθμολογία

Στον πάγο τα συμβόλαια ακινήτων

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων παραμένουν επί δίμηνο στο «ψυγείο», εξαιτίας της αποχής των συμβολαιογράφων από την κατάρτιση πράξεων, μετά τον πολύπλοκο νόμο για το φόρο υπεραξίας.

Και ενώ καμία μεταβίβαση ακινήτων δεν μπορεί να γίνει, με σημαντικές επιπτώσεις, το υπουργείο αντί να παρουσιάσει μία αξιόπιστη και εφαρμόσιμη λύση, θέτει πρόσφατα σχέδιο διατάξεων εξίσου, ατελές, άδικο και αναποτελεσματικό με τις ισχύουσες διατάξεις, παρατηρούν οι συμβολαιογράφοι.

Επανερχόμενος στο μείζον ζήτημα, που έχει «νεκρώσει» την αγορά ακινήτων, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος του Εφετείου Λάρισας ζητά και πάλι την αναστολή της ισχύος των σχετικών διατάξεων, ώστε να υπάρξει αναγκαίος χρόνος για την επιμελή εξέταση του θέματος. Ο δε φόρος υπεραξίας, που τυχόν θα επιβάλλεται να είναι σε επίπεδα, όπως επισημαίνουν, που δεν θα δημιουργήσουν αντικίνητρα στην επιδιωκόμενη αναθέρμανση της νεκρής αγοράς ακινήτων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των συμβολαιογράφων της Θεσσαλίας έχει ως εξής:

«Οπως είναι γνωστό, από την 22α Ιανουαρίου 2014 αποφασίστηκε η αποχή των συμβολαιογράφων όλης της χώρας από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας, που υπάγονται στο φόρο υπεραξίας, με γνώμονα την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσόμενων πολιτών.

Η επαγγελματική ενασχόληση των συμβολαιογράφων, η εμπειρία και η επιστημονική γνώση, μας επιτρέπει να έχουμε την άποψη ότι η επιτυχία μιας φορολογικής διάταξης, που επιδιώκει δημοσιονομικά αποτελέσματα, εξαρτάται κυρίως και πρωτίστως από τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των πολιτών, αλλά και από την απλότητά της και την ευχέρεια της εφαρμογής της.

Η αδυναμία διαχείρισης του φόρου υπεραξίας, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4172/2013 για τη φορολογία εισοδήματος από υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων είναι παντελώς ανεφάρμοστες, έχει σταματήσει εδώ και τρεις περίπου μήνες κάθε συναλλαγή στο χώρο του ακινήτου, γεγονός για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας.

Από την αρχή του χρόνου επιδιώξαμε τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να βελτιωθούν οι κείμενες διατάξεις, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί ο νόμος. Κατά τη διάρκεια των επαφών μας επισημάναμε τα πολλαπλά σημεία των κείμενων διατάξεων, που χρήζουν παρέμβασης και προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις.

Μέχρι σήμερα, ενώ παρήλθαν τρεις περίπου μήνες χωρίς να μπορεί να γίνει καμιά μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία στη χώρα, δεν παρουσιάσθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο καμιά αξιόπιστη και εφαρμόσιμη λύση.

Απεναντίας το σχέδιο διατάξεων, που μας τέθηκε υπόψη προσφάτως, αποδεικνύεται εξίσου ατελές, άδικο και αναποτελεσματικό με τις ισχύουσες διατάξεις και για το λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για την ορθή προσέγγιση του θέματος, προτείναμε και πάλι να ανασταλεί η ισχύς των σχετικών διατάξεων για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την επιμελή εξέταση του θέματος προκειμένου να νομοθετηθούν διατάξεις δίκαιες, εφαρμόσιμες και λειτουργικές, ο δε φόρος υπεραξίας, που τυχόν θα επιβάλλεται να είναι σε επίπεδα, που δε θα δημιουργήσουν αντικίνητρα στην επιδιωκόμενη αναθέρμανση της νεκρής αγοράς ακινήτων».

Πηγή: Εφ. Ταχυδρόμος