Βαθμολογία

Υψηλότερες συντάξεις με τέσσερις κινήσεις

Παράθυρο για πρόσθετες συνταξιοδοτικές αποδοχές, που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ ετησίως, μπορούν να ανοίξουν οι ασφαλισμένοι αξιοποιώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με «Το Εθνος», οι υποψήφιοι συνταξιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο εισόδημα κάνοντας τις εξής τέσσερις κινήσεις:

Αποφυγή της πρόωρης έξοδου στη σύνταξη εφόσον μπορούν να μείνουν στην εργασία τους. Ετσι, γλιτώνουν την περικοπή που μπορεί να φθάσει το 30% την πενταετία.Συγκεκριμένα, μπορούν να καταλήξουν να εισπράττουν 250 με 300 ευρώ περισσότερα το μήνα. Μοναδική εξαίρεση οι γυναίκες που έχουν θεμλελιώσει δικαίωμα ως μητέρες ανηλίκων και χαμηλών αποδοχών και θα πάρουν τη χαμηλότερη σύνταξη του ΙΚΑ.

Αλλαγή ασφαλιστικής κλίμακας. Αφορά κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ. Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2011 μπορούν να κάνουν απόσβεση των πλασματικών ετών ακόμη και μέσα σε μια πενταετία.

Αξιοποίηση του πλασματικού εξαμήνου στο Δημόσιο, στενό και ευρύτερο. Ετσι κατοχυρώνουν δωρεάν ένσημα και παίρνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.