Βαθμολογία

Πρόστιμο σε Καραγιάννη και Ολυμπιακό Βόλου

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία την έφεση του ΜΑΥΡΟΥΔΗ  ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, κατά της  υπ΄αριθμ. 88/27-2-2014 απόφασης  της ΠΕ/ SUPER LEAGUE.

2. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσία την έφεση του ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, κατά της υπ΄αριθμ. 88/27-2-2014 απόφασης της ΠΕ/ SUPER LEAGUE.

3. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα ΚΩΝ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ κατά της υπ΄αριθμ. 48/6-2-2014 απόφασης  της ΠΕ/ EΠΟ, της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ και του προέδρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει κατ΄ ουσία την υπόθεση. Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι  τέλεσαν το αποδιδόμενο σ΄ αυτούς πειθαρχικό παράπτωμα. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ και στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2000) ευρώ στον καθένα, με υποχρέωση ανάκλησης  των δυσμενών κρίσεων στο ίδιο μέσο και εντός προθεσμίας 20 ημερών από της δημοσίευσης της απόφασης και απόδειξη της ανακλήσεως  με προσκόμιση στη διοργανώτρια των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση μη ανακλήσεως ή μη εμπροθέσμου ανακλήσεως, αντίγραφο της παρούσας να διαβιβαστεί στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες».