Βαθμολογία

Τι αλλάζει στα επιδόματα των ανέργων

Σε αλλαγές των κριτηρίων προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας σχετικά με το επίδομα μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ μετά τον αποκλεισμό από την χορήγηση του, σε χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για την μακροχρόνια ανεργία αφού 423.025 ,ποσοστό 49,50% στο σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ , είναι άνεργοι για περισσότερο των 12 μηνών σύμφωνα με τα στοιχεία του μήνα Ιανουαρίου 2014.

Όλα δείχνουν ότι τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι άνεργοι οδεύουν σε αλλαγή αφού μόνο 1.400 επιπλέον μακροχρόνια άνεργοι έλαβαν το επίδομα των 200 ευρώ , σε σχέση με το 2013, μετά την ηλικιακή διεύρυνση το πρώτο δίμηνο του 2014.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων που ισχύουν μέχρι στιγμής είναι οι κάτωθι:

-Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ .

-Να έχουν ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ως ημερομηνία για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους λογίζεται η ημερομηνία γέννησης.

-Να έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας (360 ευρώ), ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλαδή με αναστολές και συνεχίσεις). Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών ή έχουν πάψει να είναι εγγεγραμμένοι μετά τη λήξη της τακτικής τους επιδότησης.

-Να υποβάλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

-Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στα κριτήρια αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στο καλοκαίρι όπου θα υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία διάθεσης του κονδυλίου.

Πηγή: thessalianews.gr