Βαθμολογία

Ηλεκτρονικά όλα τα «πόθεν έσχες»

Διασταυρώσεις πόθεν έσχες με φορολογικές δηλώσεις με ένα κλικ θα έχει τη δυνατότητα να κάνει από το 2015, το υπουργείο Οικονομικών. Tα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έχουν ήδη στα σκαριά σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες από το ερχόμενο έτος αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και τη δημιουργία ειδικού μοναδικού κόμβου που θα υποδέχεται όλες τις δηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, θα διαπιστώνεται άμεσα ποιος από τους υπόχρεους δεν υπέβαλλε δήλωση, ασυμφωνίες ανάμεσα σε φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πόθεν έσχες αλλά και ...άλματα στην περιουσιακή κατάσταση από έτος σε έτος τα οποία ενδεχομένως υποκρύπτουν μαύρο χρήμα.

Το έργο «Πόθεν Έσχες» θα υποστηρίζει, μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, την ενοποίηση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, θα υλοποιεί τα παρακάτω για κάθε φορέα:

- τη δημιουργία αρχείου υπόχρεων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων,

- την εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υποχρέους μέσω διαδικτύου,

- την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώσεις,

- την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων,

- την παρακολούθηση των ετησίων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των υποχρέων,

- τη διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας,

- την ταχύτερη επεξεργασία των καταγγελιών μέσω διαδικτύου,

- την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δηλώσεων μόνο στους αρμοδίους, βάσει νό-μου, φορείς και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το νέο αυτό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δύναται να αντικαταστήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εγκαθιστώντας μία σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκομένους (φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και πολίτες-υποχρέους).

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών στοχεύει στην ενιαία αντιμετώπιση και τον διαχρονικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και ως εκ τούτου είναι σημαντική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση.

Πηγή: euro2day.gr