Βαθμολογία

Tα ληγμένα φάρμακα είναι επικίνδυνα;

Υπάρχουν φάρμακα που γίνονται τοξικά με την πάροδο του χρόνου; Παρότι οι κύριοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση ληγμένων φαρμάκων είναι άλλοι, έχει αναφερθεί μια σπάνια ασθένεια των νεφρών που ονομάζεται νεφρική σωληνοειδής οξέωση και η οποία προκαλείται από τη λήψη του αντιβιοτικού τετρακυκλίνη μετά τη λήξη του.

Παρόλα αυτά, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του 2004 σχετικά με την τετρακυκλίνη και παρόμοιες αντιβιοτικές ουσίες, προτείνει ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε ποιες περιπτώσεις η παραπάνω ασθένεια προκαλείται από το εν λόγω φάρμακο. Ενα σημαντικό όμως πρόβλημα που σχετίζεται με τη λήψη ληγμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων αφορά στο ότι αυτά δεν μπορούν να αποδώσουν τη σωστή δοσολογία δραστικής ουσίας έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά.

Ορισμένα φάρμακα είναι τόσο ευπαθή που πρέπει να διατηρηθούν στο ψυγείο ή να παρασκευαστούν από τον φαρμακοποιό σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν καταναλωθούν. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο ενός προγράμματος του υπουργείου Αμυνας και του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, διαπιστώθηκε ότι πολλά φάρμακα παραμένουν αποτελεσματικά αρκετό καιρό μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους, εφόσον έχουν φυλαχθεί σε ιδανικές συνθήκες.