Βαθμολογία

Ιδρύεται Σχολή Φρουρών στην Ελλάδα

Την ίδρυση Ακαδημίας Εκπαίδευσης Φρουρών (Armed Maritime Security Operators) στην Ελλάδα, για τη φύλαξη πλοίων σε διεθνή ύδατα από ένοπλους πειρατές, ανακοίνωσε στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων EUROCERT, που απένειμε και πιστοποιητικά στους πρώτους απόφοιτους.

Πρόκειται για τον πρώτο φορέα στη χώρα μας που θα μπορεί να εκπαιδεύει και να παρέχει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας σε όσους εργάζονται (ή πρόκειται να εργαστούν) ως ένοπλοι φρουροί για την αποτροπή της πειρατείας σε πλοία.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε εξετάσεις και στα δύο στάδια και όσοι επιτύχουν αποκτούν το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας Armed Maritime Security Operators καθώς και το EUROPASS certificate που βεβαιώνουν ότι ο πιστοποιημένος φρουρός κρίνεται κατάλληλος για τη φύλαξη πλοίων που ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος πειρατείας.