Βαθμολογία

Το 70% έγιναν επιχειρηματίες από ανάγκη

Την αύξηση του αριθμού εκείνων που αδυνατούν να βρουν μισθωτή εργασία και αναγκαστικά στρέφονται στην ίδρυση δικής τους επιχείρησης καταγράφει η φετινή μελέτη του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που αφορά στο 2012.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας προέρχεται κατά κύριο λόγο από συγγενικά πρόσωπα όσων αποφασίσουν να επιχειρήσουν και όχι από τραπεζικά δάνεια, τα οποία έχουν συρρικνωθεί δραματικά.

Συγκεκριμένα, το 71,7% όσων έδωσαν χρήματα με στόχο την επένδυση το έκαναν για χάρη κοντινού μέλους της οικογενείας τους ή άλλου συγγενούς. Αντίθετα, το 2007, πριν από την κρίση, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 43%. Αρνητικό στοιχείο, σύμφωνα με την έρευνα, παραμένει ο φόβος της αποτυχίας για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 7 στους 10 φοβούνται μην αποτύχουν, και αυτό παρά το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα θεωρείται για πρώτη φορά από το 2008 καλή επιλογή σταδιοδρομίας έναντι άλλων.

Περισσότερα από 450.000 άτομα, που αντιστοιχούν στο 6,5% του ενεργού πληθυσμού, ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 2012. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το 8% που είχε καταγραφεί το 2011 και συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση, καθώς η ύφεση συρρικνώνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ακόμη και αυτές που θεωρούνται βιώσιμες.

Παρά ταύτα θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι πάνω από το 1/3 των νέων επιχειρήσεων αφορούν πρωτοβουλίες (160.000) νέων ηλικίας από 25 έως 35 ετών αλλά και το γεγονός ότι το 12,9% των συμμετεχόντων στη μελέτη πιστεύει ότι θα υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες το ερχόμενο εξάμηνο, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν της τάξης του 10,9%

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα «Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 2012-13», που παρουσίασε χθες το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ