Βαθμολογία

Αναδρομικά τα νέα φορολογικά πρόστιμα

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα ισχύσουν οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών στα φορολογικά πρόστιμα, τα οποία θα μειώνονται αισθητά με βάση τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση ελήφθη προκειμένου να μην προκύψει ζήτημα με πρόστιμα «δύο ταχυτήτων», αλλά και για να μην προκύψουν υπέρογκες επιβαρύνσεις για λάθη ή παραλείψεις λογιστών, φοροτεχνικών και φορολογουμένων.

Στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που ισχύει από την αρχή του χρόνου, το πρόστιμο για τη μη έκδοση κάθε μίας απόδειξης είναι 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις-ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων (απλογραφικά ή πρώην β' κατηγορίας) και 2.500 ευρώ για επιχειρήσεις-επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας). Επίσης, καταργούνταν τα ανώτατα όρια που ίσχυαν για τα πρόστιμα όταν διαπιστώνονταν μεγάλος αριθμός μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

Επιπλέον, έχουν καταργηθεί τα ανώτατα όρια που ίσχυαν για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλου αριθμού μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Τα όρια αυτά ανέρχονταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο 15πλάσιο του προστίμου που επιβάλλεται για κάθε μία παράβαση, κατά τον πρώτο φορολογικό έλεγχο, και στο 30πλάσιο κατά τον δεύτερο.

Πηγή: ethnos.gr