Βαθμολογία

Όλες οι αλλαγές για τις εκλογές του 2014

Συγκεκριμένα τα παραπάνω προβλέπει το ΦΕΚ του νόμου που δημοσιεύτηκε και προβλέπει αλλαγές στις Δημοτικές και τις Ευρωεκλογές 2014. Ποιες είναι οι αλλαγές που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τις Δημοτικές και τις Ευρωεκλογές 2014. Σχετικά για την ημερομηνία διενέργειας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ο νόμος αναφέρει:

Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την προηγούμενη Κυριακή από την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Σχετικά με τον διορισμό Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους ο νόμος ορίζει ότι οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι δεν διορίζονται αντιπρόσωποι. Δεν μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος, που υπηρετούν σε υπηρεσία μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο Δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Αν η ψηφοφορία ματαιωθεί, ή επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Σχετικά με την κατάρτιση συνδυασμών κάνει γνωστό ότι η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Επίσης προβλέπει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 10 το αργότερο ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, θα αναρτήσει τους πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την Επικράτεια Σχετικά με την προθεσμία αποστολής ονομαστικών καταλόγων για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων οι διατάξεις αναφέρουν οτι οι κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Πηγή: thessalianews.gr