Βαθμολογία

Διαφέρει το ανδρικό από το γυναικείο μυαλό;

Μετά την ολοκλήρωση 20ετούς έρευνας, επιστήμονες του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι εγκέφαλοι ανδρών και γυναικών έχουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές.

Μάλιστα, αυτό που προέκυψε από τη μελέτη είναι πως τα δύο φύλλα έχουν φυσιολογικά διαφορετικές δεξιότητες, ενώ ο εγκέφαλος των ανδρών είναι από 8% έως 13% μεγαλύτερος, από αυτόν των γυναικών.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως κάποια σημεία του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες, όπως η μνήμη και η λήψη αποφάσεων γι' αυτό και ο ανδρικός εγκέφαλος είναι πιο πρακτικός, ενώ ο γυναικείος είναι πιο συναισθηματικός.

Οι πέντε σημαντικές διαφορές στον εγκέφαλο των δύο φύλων

Οι γυναίκες έχουν πιο πυκνή δομή στο σημείο του εγκεφάλου που ελέγχει το συναίσθημα.

Οι άνδρες έχουν πιο πυκνή την παρεγκεφαλίδα που συνδέεται με τον συγχρονισμό και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.

Οι γυναίκες έχουν περισσότερη φαιά ουσία στη μετωπιαία προκεντρική έλικα, η οποία συνδέεται με το λόγο, τη μνήμη και τον υπολογισμό του κινδύνου.

Οι γυναίκες έχουν περισσότερη φαιά ουσία στην έλικα του Χεσλ, η οποία συνδέεται με την ακοή.

Στους άνδρες το κέλυφος του εγκεφάλου είναι πιο μεγάλο και συνδέεται με τον έλεγχο της κίνησης.

Πηγή: thessalianews.gr