Βαθμολογία

Η επιστολή του Πλεξίδα!

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΑΕΛ 1964

ΑΙΤΗΜΑ

Του Ευαγγέλου Πλεξίδα.

……………///////////////////…………...

Ατομικώς και υπό των ιδιοτήτων μου αναφέρω τα ακόλουθα, τα οποία και ΑΙΤΟΥΜΑΙ όπως συζητηθούν και αποκρυσταλλωθούν στα πλαίσια της Συνελεύσεως:

  1. Ολοκλήρωση διαδικασιών εν σχέσει με την μπουτικ-γραφεία της Ομάδος.
  2. Ολοκλήρωση διαδικασιών εξασφάλισης για την γενόμενη χρηματοδότηση σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των δεσμεύσεων στην δημιουργία της ΠΑΕ .
  3. Πλήρη έκθεση της πορείας της εκκαθάρισης με συγκεκριμένο χρονικό πλάνο ολοκληρώσεως, σε συνδυασμό με βεβαιότητα μη υπάρξεως προβλήματος στην δημιουργία της νέας ΠΑΕ από την μέχρι σήμερα παρατηρούμενη κωλλυσιέργεια από την λυθείσα ΠΑΕ. Νεότερη ενημέρωση για τον ορισμό των εκκαθαριστών και το έργο αυτών και την πορεία της εκκαθάρισης και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών.
  4.  Προσδιορισμός ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την δημιουργία της ΠΑΕ (χρονοδιάγραμμα είκοσι ημερών). Σημειωτέον ότι αυτό καθίσταται επιτακτικό, δοθέντος ότι απαιτείται (ενδεικτικά αναφερομένων) χρηματικό ποσό περίπου 300.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ποσό 350.000 ΕΥΡΩ περίπου για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ποσό κατ΄ ελάχιστον 300.000 ΕΥΡΩ για προγραμματισμό της Ομάδος στην ανώτερη κατηγορία και ποσό περίπου 200.000 ΕΥΡΩ για τις διαφαινόμενες ανάγκες προπονητηρίου. Τα ανωτέρω είναι καίρια ζητήματα τα οποία συνάπτονται με την δημιουργία της ΠΑΕ και τις όλες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να επισπευστούν ώστε αναλόγως να διευθετούνται και προχωρούν και τα άνω ζητήματα, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα αδειοδότησης της Ομάδος για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα ανακύψουν στην ΕΠΟ και στην ΕΕΑ , όπου το νομικό και πραγματικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό και με στενά χρονικά περιθώρια. Επίσης να τεθεί κοινή διοίκηση ΠΑΕ –Ερασιτέχνη προς αντιμετώπιση των ζητημάτων.
  5. Θέση και άποψη για τις μόνιμες πλέον και καθημερινές επιθέσεις προς την Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρο για ζητήματα λειτουργίας (αγωνιστικά κλπ) της Ομάδος ποδοσφαίρου. Επισημαίνεται ότι παρά τις όποιες διαφωνίες που πάντα θα υπάρχουν εκατέρωθεν, οφείλει να ληφθεί υπόψιν ότι η Ομάδα έχει άψογη λειτουργική και αγωνιστική σταθερότητα και ομαλότητα, η οποία καθημερινά παραβλέπεται, αν και διανύουμε κοινωνικά και οικονομικά καιρούς που μόνο αυτονόητο δεν είναι αυτό. Η άσκηση κριτικής είναι καλοδεχούμενη και επιβεβλημένη και όλοι μας κάνουμε λάθη (λάθη δεν κάνει μόνο ο αδρανής), δεν θα πρέπει όμως να επιτρέπεται να γίνεται κακόβουλος μόνιμος σχολιασμός, που εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα με το καλό της ΑΕΛ. Άλλωστε αυτό τελικά δεν βλάπτει την Διοικούσα Επιτροπή ή τον Πρόεδρο, αλλά την ίδια την Ομάδα μας.

Εν είδει συμπεράσματος και λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, τονίζεται εκ νέου ότι διαρκής αγωνία αποτελεί η προετοιμασία της επόμενης ημέρας της ΑΕΛ με όσο το δυνατόν ισχυρότερα θεμέλια και εχέγγυα για την πρωταγωνιστική πορεία της και την επαναφορά της εκεί όπου της αξίζει. Κανείς δεν εκβιάζει και δεν απαιτεί για την επόμενη ημέρα της ΑΕΛ και είναι δυσάρεστο και άδικο ότι η όλη προσπάθεια μπορεί να εκλαμβάνεται έτσι. Μάλιστα ειλικρινώς υποβάλλεται ότι αν υπάρχει ο οποιοσδήποτε ο οποίος μπορεί να τηρήσει και να εξασφαλίσει έμπρακτα και άμεσα ό,τι απαιτείται, τότε ας έλθει και ας αναλάβει και τακτοποιήσει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, αναληφθείσες και μέλλουσες, όμως τούτο να γίνει άμεσα και όχι πέραν των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων, διότι άλλως προκαλείται λειτουργική και αγωνιστική ανακολουθία και παρούσα αλλά και μέλλουσα. Οι αποφάσεις εκ των πραγμάτων πρέπει και οφείλουν να είναι άμεσες για να εκκινήσουμε την πορεία στο μέλλον που όλοι ονειρευόμαστε για την ΑΕΛ.

Λάρισα