Βαθμολογία

Πως θα υποβληθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών

Προθεσμία έως τις 28 Μαρτίου έχουν οι λογιστές ανά την επικράτεια προκειμένου να υποβάλουν τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, τη βεβαίωση των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα αλλά και τη βεβαίωση των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Η σχετική απόφαση που υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα φορολογικών εσόδων Χάρη Θεοχάρη ορίζει ότι και αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να εκπληρωθεί μέσω internet.

H απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Βʼ 271/07-02-2014). Στο παράρτημα, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή ενώ αναφέρεται ότι μετά την αποστολή του αρχείου, θα λαμβάνεται σχετικό αποδεικτικό το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Το οικονομικό έτος αναφοράς.

Τον αριθμό δήλωσης TAXISnet.

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.

Τον Α.Φ.Μ. δηλούντος.

Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.

Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.

Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.

Πηγή: naftemporiki.gr