Βαθμολογία

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/2/2014 θα διεξαχθεί τελικά στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Καλλιθέας 7 και Τζαβέλα) και ώρα 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εισόδου έχουν αποκλειστικά τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου