Βαθμολογία

Ανείσπρακτα πρόστιμα 16,7 δισ. ευρώ

Στο ποσό των 16,7 δισ. ευρώ, που υπερκαλύπτει το χρηματοδοτικό κενό και αντιστοιχεί στο 9,5% του ΑΕΠ, ανέρχονται τα ανείσπρακτα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και οριστικοποιηθεί από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες για το 2013, από τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων για φορολογικές υποθέσεις θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί 17,6 δισ. ευρώ, ωστόσο έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 913,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 5,2% του συνόλου. Τα τεράστια αυτά ποσά που δεν εισπράττονται καταλήγουν στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία έχει «γεμίσει» με 63,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα λιμνάζουν στα δικαστήρια 125.734 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Πάντως, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αισιοδοξούν ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, και ειδικότερα η λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, θα «ξεμπλοκάρει» τις δικαστικές αίθουσες. Ανείσπρακτα παραμένουν 16,7 δισ. ευρώ (αποτελούν το 9,5% του ΑΕΠ) πρόστιμα που βεβαιώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από τα δικαστήρια. Την ίδια ώρα λιμνάζουν στα δικαστήρια 125.734 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν (για το 2013) χθες από το υπουργείο Οικονομικών, από τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων για φορολογικές υποθέσεις θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί 17,6 δισ. ευρώ (επιδικασθέν ποσό), ωστόσο έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία μόλις 913,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 5,2% του συνόλου.

Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή και επιδικάστηκαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών γίνεται αντιληπτό ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εξοντωτικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβληθούν από τους υπόχρεους. Τα τεράστια αυτά ποσά καταλήγουν στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία έχει «γεμίσει» με 63,8 δισ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

1. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012 εκκρεμούσαν στις δικαστικές αίθουσες 109.418 φορολογικές υποθέσεις, από τις οποίες 98.353 στο Πρωτοδικείο, 9.811 στο Εφετείο και 1.254 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις υποθέσεις αυτές:

• 27.736 αφορούν φορολογικές υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 607,52 εκατ. ευρώ.

• 1.937 υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ με συνολικό ύψος προστίμων 412,17 εκατ. ευρώ.

• 1.745 υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ με το συνολικό ύψος των προστίμων να ανέρχεται σε 909,97 εκατ. ευρώ.

• 901 υποθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5,714 δισ. ευρώ.

2. Οι λιμνάζουσες τελωνειακές υποθέσεις στα δικαστήρια ανέρχονται σε 16.316.

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία θα «ξεμπλοκάρουν» τις δικαστικές αίθουσες. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών με τις οποίες ορίζεται ότι για φόρους και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατόπιν ελέγχων, οι φορολογούμενοι πριν προσφύγουν στη Διοικητική Δικαιοσύνη θα πρέπει να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Μάλιστα, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε περίπτωση που προκαλείται αποδεδειγμένα «ανεπανόρθωτη βλάβη» σε βάρος του φορολογούμενου, να ανασταλεί μέχρι την έκδοση απόφασης η προκαταβολή του 50% των αμφισβητούμενων ποσών που προβλέπεται κανονικά.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
(Προκόπης Χατζηνικολάου)