Βαθμολογία

Μηδενικές αυξήσεις και απολύσεις τo 2014

Σε πλήρη στασιμότητα αναμένεται να παραμείνουν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα για ακόμη μια χρονιά, καθώς, παρά τα όποια διαρθρωτικά μέτρα ή τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οι επιχειρήσεις σε βασικούς κλάδους της αγοράς θα δώσουν μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις και το 2014.

Σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες που διεξάγει η KPMG ανά κλάδο περισσότερες από τις μισές εταιρείες σε κλάδους όπως ο ασφαλιστικός, καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και τεχνολογίας, έδωσαν μηδενικές αυξήσεις κατά το 2013 και αναμένεται να πράξουν το ίδιο και για το 2014.

Στον αντίποδα ένα σημαντικό κομμάτι των ετήσιων βασικών απολαβών αποτελείται, πλέον, από πριμ αποδοτικότητας τα οποία επίσης είναι χαμηλότερα σε σχέση με το 2011 και το 2012.

Επιπλέον ένα μεγάλο κομμάτι των από τις εταιρείες αναγκάστηκε να κάνει απολύσεις κυρίως για μείωση δαπανών με τη μεγαλύτερη «σφαγή» να υφίσταται ο κλάδος υψηλών τεχνολογιών όπου το 72% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε μείωση των θέσεων εργασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 101 εταιρειών με 17.271 θέσεις εργασίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τέσσερις βασικούς κλάδους:

Ασφαλιστικός κλάδος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 15 εταιρειών από τον συγκεκριμένο κλάδο και 2.314 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

Τo 64% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις, το 2013, σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 14% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 1%, ενώ η διάμεσος στο 0.5%.

Το 57% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2011 για τα αποτελέσματα του 2010.

Μόνο δύο εταιρείες από το σύνολο του δείγματος προχώρησαν μέσα στο 2012 ή το 2013 σε μείωση θέσεων εργασίας, με στόχο, κυρίως, τη μείωση δαπανών.

Κλάδος καταναλωτικών προϊόντων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 33 εταιρειών από το συγκεκριμένο κλάδο και 4.496 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

Το 63% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 37% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται στο 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για τα 2014, το 22% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 53% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (25%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1.8% (διάμεσος).

Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών, το 2013, ενώ τρεις προβλέπουν να προχωρήσουν σε μειώσεις το 2014.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 12% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελαφρώς αυξημένο, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Κλάδος υψηλής τεχνολογίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 21 εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο και 7134 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

Το 72% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις, το 2013, σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 22% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται σε 0.5%, ενώ η διάμεσος σε 0.0%.

Το 50% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014.

To 72% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2012 ή το 2013, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών και περικοπών κόστους. Κατά το έτος 2012, καταργήθηκαν 412 θέσεις εργασίας, ενώ μέσα στο 2013 άλλες 48 και αφορούσαν, κυρίως, εργαζομένους που δεν κατέχουν διοικητικές θέσεις.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 7.6% των ετήσιων βασικών αποδοχών, ελάχιστα μειωμένο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Φαρμακευτικός και αγροχημικός κλάδος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών στο συγκεκριμένο κλάδο και 3 327 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:

To 53% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις το 2013 σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 47% έδωσε μηδενικές αυξήσεις όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων, ανέρχεται σε 1.0%, ενώ η διάμεσος σε 0.5%.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για τα 2014, το 29% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 32% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (39%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).

Μόνο μία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων για το 2013, ενώ άλλη μία προβλέπει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2014.

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011 ανήλθε στο 16% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2012 για τα αποτελέσματα του 2011.

Πηγή: iefimerida.gr