Βαθμολογία

Δεν κατεβαίνει ο Πυργετός!

«Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, αφού έλαβε υπόψη της έγγραφο του σωματείου Πυργετός με το οποίο κάνει γνωστό ότι παραιτείται από τον αγώνα του με το σωματείο Ένωση Αποστολου Παύλου, προέβη στη ματαίωση του αγώνα Ένωση Απόστολου Παύλου-Πυργετός της 2/2/2014.».