Βαθμολογία

Δημοτικοί αστυνομικοί "πηγαίνουν" στην ΕΛΑΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία επανατοποθέτησης δημοτικών αστυνομικών, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απεστάλη από το ΑΣΕΠ ο αλφαβητικός πίνακας, καθώς και πίνακες ανά φορέα προέλευσης των δημοτικών αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες, θα κληθούν (με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ) να προσέλθουν, εντός προθεσμίας που θα οριστεί, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες αρμόδιες Επιτροπές (του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 ΦΕΚ 1/Α/10-1-1995).

Δείτε όλα τα ονόματα εδώ

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ αλφαβητικός πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητά τους ή μη, προκειμένου στη συνέχεια η Ανεξάρτητη Αρχή να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων, τους οποίους και θα διαβιβάσει στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Πηγή: thessalianews.gr