Βαθμολογία

Νέα γέφυρα αποκτά το Δαμάσι Τυρνάβου

Νέα γέφυρα αποκτά το Δαμάσι Τυρνάβου μετά υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Τεχνικά Έργα Εξόδου και Προσαρμογής-Γεφύρωση Χειμάρρου Γαλουγαβρά στον Τιταρήσιο Ποταμό επί της Επ. Οδού στην είσοδο του Δαμασίου», προϋπολογισμού 760.000 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για ένα ακόμη έργο στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα στο Δαμάσι και αφορά τη γέφυρα Γαλουγάβρας. Με τη γέφυρα αυτή, στην οποία άμεσα αρχίζουν οι εργασίες, λύνουμε ένα χρόνιο πρόβλημα στην περιοχή, αυτό της προσπελασιμότητας. Είναι μια γέφυρα μήκους περίπου 20 μέτρων και 16 μέτρων πλάτους, διπλής κατεύθυνσης, με πεζοδρόμια, με ηλεκτροφωτισμό και με όλες τις απαραίτητες προσβάσεις. Είναι έργο προϋπολογισμού περίπου 760.000 ευρώ, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, δημοπρατήσαμε, βγήκε ο ανάδοχος μέσα από την καθορισμένη διαδικασία και το οποίο μέσα σε 10 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο. Είναι ακόμη ένα έργο, το οποίο δημιουργεί πραγματικές ελπίδες στους ανθρώπους, γιατί και χρήματα πέφτουν στην τοπική οικονομία και προβλήματα λύνονται στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται και συγκρατούνται θέσεις εργασίας».

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου τόνισε: «Στην περιοχή του Δαμασίου για να πάει κανείς στον οικισμό, τους χειμερινούς μήνες ειδικά, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, καθώς έπρεπε κανείς να περάσει μέσα από νερά για να μπορέσει να φτάσει στον οικισμό. Σήμερα αυτό το πρόβλημα λύνεται. Κατασκευάζουμε λοιπόν τη γέφυρα, που δίνει πρόσβαση στον οικισμό του Δαμασίου, έτσι ώστε και οι επισκέπτες, αλλά και οι κάτοικοι να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ο συνολικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι δέκα μήνες, ευελπιστούμε όμως, ότι με τη στενή συνεργασία με τον εργολάβο θα τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Είναι ακόμη ένα έργο, που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και γίνεται, γιατί ακριβώς υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια, στο Δήμο και στους τοπικούς φορείς».

Ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Νίκος Μαλάκος σημείωσε τα εξής: «Ένα άλλο μεγάλο έργο, ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δαμασίου, η γέφυρα στο χείμαρρο της Γαλουγάβρας, είναι πια πραγματικότητα. Με τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του περιφερειάρχη και της αντιπεριφερειάρχη Λάρισας εντάχθηκε το έργο αυτό στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 760.000 ευρώ. Είναι ένα έργο, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την κατασκευή της διευθέτησης του χειμάρρου του Δαμασίου, ενώνοντας ουσιαστικά τις δύο πλευρές του χωριού και λύνοντας όλα τα προβλήματα προσπελασιμότητας των κατοίκων εντός του οικισμού».

Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων προσαρμογής στην είσοδο του οικισμού Δαμασίου, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής προσπέλασης του χείμαρρου Γαλουγάβρας στη βορειοανατολική είσοδο του οικισμού. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει:

- Την κατασκευή γέφυρας (τεχνικό άνω διάβασης τριών ανοιγμάτων με κατάλληλα προσαρμοσμένους πτερυγότοιχους) τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη ροή υδάτων του χειμάρρου καθώς και η ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων στο κατάστρωμα της γέφυρας. Η γέφυρα έχει μήκος 20,60 μέτρα και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία σε κάθε κατεύθυνση) συνολικού πλάτους 8,00 μέτρων και περιλαμβάνει πεζοδρόμια συνολικού πλάτους 2,65 μέτρων ανά κατεύθυνση,

- την κατασκευή έργων διευθέτησης, τα οποία συναρμόζουν στην υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Γαλουγάβρα και αφορούν σε ορθογωνική διατομή, από κατάλληλου ύψους καθοδηγητικά τοιχία αντιστήριξης και ανεξάρτητες πλάκες πυθμένα,

- την κατασκευή του δίδυμου αγωγού υφιστάμενης αρδευτικής διώρυγας,

- την κατασκευή έργων οδοποιίας για τη συναρμογή των υφιστάμενων οδών με τη γέφυρα, και την κατασκευή έργων οδοφωτισμού στην περιοχή της γέφυρας.

Με την κατασκευή του έργου αναβαθμίζονται οι συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής καθώς και οι συνθήκες μετακίνησης στον οικισμό του Δαμασίου όχι μόνο των κατοίκων του οικισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην περιοχή του Δαμασίου καθώς θα καταργηθεί ο υφιστάμενος τρόπος μετάβασης από και προς το Δαμάσι μέσω της ιρλανδικής διάβασης, η οποία σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων πλημμυρίζει.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Απρίλιο 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησής του είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με κύριο του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ακόμα ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θανάσης Παιδής, ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου κ. Γεωργάκης, ο πρόεδρος του Δελίχειου ιδρύματος Δαμασίου κ. Μουσιάρης, ο γενικός διευθυντής της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λυτροκάπης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.