Βαθμολογία

Στα 317 δισ. το δημόσιο χρέος της Ελλάδας

Η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα  τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους το τρίτο τρίμηνο του 2013 και όπως αναμενόταν οι κορυφαίες αρνητικές επιδόσεις συνέχισαν να έχουν ελληνικό χρώμα. Η Ελλάδα παρά τις συνεχείς περικοπές δαπανών και τη λιτότητα, έχει δει το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ να εκτοξεύεται, λόγω της συνεχούς ύφεσης.

Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας οδήγησε σε αύξηση του χρέους από το 151,9% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2012 σε 171,8% το τρίτο τρίμηνο του 2013. Δηλαδή, μία αύξηση σχεδόν είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (19,5%). Σε απόλυτους αριθμούς όμως, η αντίστοιχη αύξηση είναι από τα 300,1 δισ. ευρώ στα 317,3 δισ. ευρώ, δηλαδή «μόλις» 5,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Ελληνικά «μιλάει» και ο πρωταθλητής στην ποσοστιαία αύξηση χρέους το εξεταζόμενο διάστημα, η Κύπρος. Σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο το χρέος της αυξήθηκε κατά 25,3% στα 18,4 δισ. ευρώ ή 109,6% του ΑΕΠ. Σημαντική ετήσια αύξηση χρέους σε συνδυασμό με μεγάλο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ παρουσιάζουν επίσης:

Ιταλία, με χρέος 132,9% του ΑΕΠ και αύξηση 5,9%

Πορτογαλία με χρέος 128,7% του ΑΕΠ και αύξηση 8,2%

Ιρλανδία, με χρέος 124,8% του ΑΕΠ και αύξηση 7,7%

Βέλγιο, με χρέος 103,7% του ΑΕΠ και αύξηση 2,1%

Ισπανία, με χρέος 93,4% του ΑΕΠ και αύξηση 14,3%