Βαθμολογία

Παράταση για την προστασία της α' κατοικίας

Έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου θα δέχονται οι τράπεζες, από τους πελάτες τους, υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας τους από πλειστηριασμό, καθώς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από σχετικό αίτημα, έδωσε παράταση ενός μήνα.

Η παράταση αφορά στο μέτρο προστασίας των δανειοληπτών που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 και το οποίο δίνει τη δυνατότητα καταβολής μηνιαίας δόσης έως και το 10% του καθαρού εισοδήματός τους, με σκοπό να αποφεύγουν οι δανειολήπτες τον κίνδυνο πλειστηριασμού. Δικαίωμα ένταξης στο εν λόγω μέτρο έχουν όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το ξεπερνούν η δόση δεν θα ισούται με το 10% του μηνιαίου εισοδήματος, αλλά η ρύθμιση θα γίνεται ως εξής: Θα καταβάλλεται ετήσια δόση 1.500 ευρώ + 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος από τις 15.000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το Tovima.gr, για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να εκπληρώνει σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

• Αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας: Δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,

• Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα: Έως 35.000 ευρώ, δηλαδή χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης. Το μεικτό φθάνει περίπου στα 50.000 ευρώ.

• Συνολική αξία ακίνητης και κινητής περιουσίας: Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ: Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Για οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω ή για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων (αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα, περιουσία) προσαυξάνονται κατά 10%.

Δηλαδή η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας ορίζεται στις 220.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα στις 38.500 ευρώ, η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία σε 297.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην είναι πάνω από 16.500 ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr