Βαθμολογία

Στις φτωχότερες περιφέρειες η Θεσσαλία

Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, μετά και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2010, αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία μάλιστα, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώνεται και ο χάρτης με τις πλουσιότερες και τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας:

Οι πλουσιότερες περιφέρειες

• Αττική: κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010

• Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%

Οι φτωχότερες περιφέρειες:

• Ήπειρος: κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010

• Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010

Που έγινε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ

• Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%

• Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%

• Ήπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%

• Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%

• Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με αύξηση 381 ευρώ ή κατά 2,1%.

Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες περιφέρειες:

• Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%

• Θεσσαλία: 8,2%

• Ήπειρος: 8,1%

• Ιόνιων Νήσων: 8,1%

• Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:

• Αττική: 48,1%

• Κεντρική Μακεδονία: 13,5%

• Κρήτη: 4,9%

Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:

• Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%

• Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%

• Η Ήπειρος με 2,2%

Πηγή: iefimerida.gr