Βαθμολογία

Έξοδος στη σύνταξη πριν από τα 60

Δικαίωμα για σύνταξη έχουν 400.000 πενηντάρηδες, που θα αξιοποιήσουν μία σειρά ευνοϊκών ασφαλιστικών διατάξεων. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πόρτα εξόδου έως και 17 έτη νωρίτερα και να αποφύγουν δυσμενείς ανατροπές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το «Έθνος», είναι να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2013 έχουν τεθεί σε ισχύ τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα φέτος, μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 67 ή μειωμένη στα 62 (εναλλακτικά πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης).

Μεγάλες τυχερές είναι οι γυναίκες με ανήλικα τέκνα, καθώς μέχρι το τέλος του 2012 ισχύουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης. Μάλιστα, εφόσον η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2010, μία σειρά διατάξεων επιτρέπει την έξοδο ακόμα και στα 50.

Στους κερδισμένους είναι και οι άντρες με ανήλικα, που έκλεισαν 25ετία στο δημόσιο το 2011 ή το 2012. Τη συγκεκριμένη διετία, ισχύουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης και έτσι οι πενηντάρηδες μπορούν να επιταχύνουν την αποχώρηση από την εργασία.

Παράλληλα, επτά ασφαλιστικές διατάξεις οδηγούν στην ταχύτερη συνταξιοδότηση ακόμα και ασφαλισμένων που δεν έχουν ανήλικα τέκνα. Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις ισχύουν στο δημόσιο, στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, αλλά και στο ΙΚΑ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ειδικό καθεστώς ισχύει στα βαρέα.

Όσον αφορά στη συνταξιοδότηση με 35ετία, όσοι ασφαλίστηκαν στο δημόσιο ή στα ειδικά Ταμεία, πριν από το 1983, μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

Οι ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992, εφόσον συμπλήρωσαν 35ετία στο τέλος του 2010, αποχωρούν στα 58, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012.

Σημειώνεται πως στο ΙΚΑ δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους πριν από το 1983 ασφαλισμένους και ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.

Όσον αφορά τα πλασματικά έτη, όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα το 2011, αναγνωρίζουν τέσσερα, ενώ όσοι θέλουν να κλειδώσουν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις το 2012 εξαγοράζουν πέντε χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικό καθεστώς ισχύει στο δημόσιο, όπου τα χρόνια των τέκνων αναγνωρίζονται έξτρα (και μέχρι πέντε έτη για τους τριτέκνους).

Πηγή: newpost.gr