Βαθμολογία

Αυξάνονται οι εργαζόμενοι «σαν άνεργοι»

Αυξάνονται οι Έλληνες που εργάζονται αλλά ζουν σαν... άνεργοι. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 4,3% του εργατικού δυναμικού- δηλαδή 213.900 άτομα- είναι πλέον οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης.

Πρόκειται για εργαζόμενους που παρότι το επιθυμούν δεν μπορούν να εργαστούν περισσότερες ώρες, με αποτέλεσμα να καλούνται να ζήσουν με μισθό που δεν φτάνει τα 300 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες ανεργίας, ενώ ενδεικτικό της απόλυτης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι το γεγονός ότι η Eurostat και κατ' επέκταση η ΕΛΣΤΑΤ παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει ακριβώς τη κατηγορία των «ημιάνεργων» και άλλες υποομάδες φτωχών εργαζομένων που η κρίση διόγκωσε.

Αυτοί οι «σαν άνεργοι» εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με «επιδόματα εργασίας» της τάξης των 300 ευρώ, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολούμενων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης».

Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 586 ευρώ (για τους πάνω των 25 ετών) και 510,95 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών), αν το ποσό διαιρεθεί στο μισό προκύπτουν 293 ευρώ και 255,45 ευρώ αντιστοίχως. Και αυτό ισχύει μόνο αν ο μερικώς απασχολούμενος αμείβεται ως ανειδίκευτος εργάτης που δουλεύει 4 ώρες, διαφορετικά, αν απασχολείται λιγότερο οι αποδοχές του είναι ακόμη μικρότερες.

Αυξάνονται οι Έλληνες που εργάζονται αλλά ζουν σαν... άνεργοι. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 4,3% του εργατικού δυναμικού- δηλαδή 213.900 άτομα- είναι πλέον οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρότι το επιθυμούν δεν μπορούν να εργαστούν περισσότερες ώρες, με αποτέλεσμα να καλούνται να ζήσουν με μισθό που δεν φτάνει τα 300 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες ανεργίας, ενώ ενδεικτικό της απόλυτης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι το γεγονός ότι η Eurostat και κατ' επέκταση η ΕΛΣΤΑΤ παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει ακριβώς τη κατηγορία των «ημιάνεργων» και άλλες υποομάδες φτωχών εργαζομένων που η κρίση διόγκωσε.

Αυτοί οι «σαν άνεργοι» εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με «επιδόματα εργασίας» της τάξης των 300 ευρώ, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολούμενων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης».

Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 586 ευρώ (για τους πάνω των 25 ετών) και 510,95 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών), αν το ποσό διαιρεθεί στο μισό προκύπτουν 293 ευρώ και 255,45 ευρώ αντιστοίχως. Και αυτό ισχύει μόνο αν ο μερικώς απασχολούμενος αμείβεται ως ανειδίκευτος εργάτης που δουλεύει 4 ώρες, διαφορετικά, αν απασχολείται λιγότερο οι αποδοχές του είναι ακόμη μικρότερες.

Αυξάνονται οι Έλληνες που εργάζονται αλλά ζουν σαν... άνεργοι. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 4,3% του εργατικού δυναμικού- δηλαδή 213.900 άτομα- είναι πλέον οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρότι το επιθυμούν δεν μπορούν να εργαστούν περισσότερες ώρες, με αποτέλεσμα να καλούνται να ζήσουν με μισθό που δεν φτάνει τα 300 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες ανεργίας, ενώ ενδεικτικό της απόλυτης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας είναι το γεγονός ότι η Eurostat και κατ' επέκταση η ΕΛΣΤΑΤ παράγει 3 νέους δείκτες για να περιγράψει ακριβώς τη κατηγορία των «ημιάνεργων» και άλλες υποομάδες φτωχών εργαζομένων που η κρίση διόγκωσε.

Αυτοί οι «σαν άνεργοι» εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με «επιδόματα εργασίας» της τάξης των 300 ευρώ, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «οι αποδοχές των μερικώς και των εκ περιτροπής απασχολούμενων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολούμενων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απασχόλησης».

Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 586 ευρώ (για τους πάνω των 25 ετών) και 510,95 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών), αν το ποσό διαιρεθεί στο μισό προκύπτουν 293 ευρώ και 255,45 ευρώ αντιστοίχως. Και αυτό ισχύει μόνο αν ο μερικώς απασχολούμενος αμείβεται ως ανειδίκευτος εργάτης που δουλεύει 4 ώρες, διαφορετικά, αν απασχολείται λιγότερο οι αποδοχές του είναι ακόμη μικρότερες.